Procedura składania reklamacji w sklepie www.FirmaRelax.pl
- Wypełniony: formularz reklamacji, należy przesłać pocztą elektroniczną lub listownie na niżej wymieniony adres lub w przypadku zwrotu produkty dołączyć do przesyłki.
 
- Do formularza należy dołączyć dowód zakupu
 
- Przesyłka powinna zapewnić towarowi bezpieczny transport, najlepsze będzie opakowanie oryginalne.
 
- Pracownik działu reklamacji na podany w formularzu adres e-mail, prześle informację o przyjęciu zgłoszenia.
 
- Czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 14 dni roboczych.
 


Firma Relax, Beata Sobol
Zarejestrowana przez
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej
NIP 584-010-27-22
REGON 002862846
ul. Startowa 30A
80-461 Gdańsk
tel./fax 58 302-27-27
 
Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji:
firmarelax@firmarelax.pl

Adres pocztowy do składania pisemnych reklamacji:
Firma Relax, Beata Sobol
ul. Startowa 30A
80-461 Gdańsk