Procedura składania reklamacji w sklepie www.FirmaRelax.pl

  • Wypełniony: formularz reklamacji, należy przesłać pocztą elektroniczną lub listownie na niżej wymieniony adres lub w przypadku zwrotu produkty dołączyć do przesyłki.
  • Do formularza sugerujemy dołączyć dowód zakupu (paragon/faktura).
  • Przesyłka powinna zapewnić towarowi bezpieczny transport, najlepsze będzie opakowanie oryginalne.
  • Pracownik działu reklamacji na podany w formularzu adres e-mail, prześle informację o przyjęciu zgłoszenia.
  • Czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 14 dni roboczych.


Formularz reklamacji w wersji .doc


Formularz reklamacji w wersji .pdf

Firma Relax, Beata Sobol

Zarejestrowana przez
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej

NIP 584-010-27-22

REGON 002862846

ul. Startowa 30A
80-461 Gdańsk
tel./fax 58 302-27-27

Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji:
firmarelax@firmarelax.pl

Adres pocztowy do składania pisemnych reklamacji:

Firma Relax, Beata Sobol
ul. Startowa 30A
80-461 Gdańsk